Rumah Baitrurahman

Baiturrahman adalah rumah amal khusus untuk anak-anak rendah dikalangan lelaki. Mereka diberikan penjagaan khusus terutama akademik dan didikan agama seperti fadhu ain, belajar mengaji Al Quran, pendidikan solat dan sebagainya. Dengan adanya penjagaan yang rapi memastikan anak-anak ini dijaga sepenuhnya.

 

Anak-anak lelaki yang bersekolah rendah ini akan didaftarkan dengan sekolah kebangsaan yang berdekatan. Bagi anak-anak ini mereka disekolahkan di Sek Keb Parit Melana. Setiap hari mereka akan dihantar kesekolah menaiki van yang disediakan oleh pihak rumah amal. Alhamdulillah hasil dari penjagaan ini telah membantu anak-anak ini mendapat pendidikan akademik yang lebih sempurna.

 

Segala bantuan dan sumbangan yang diberikan telah dapat dimanafaatkan sepenuhnya. Di rumah amal ini mereka akan diberikan kelas mengaji, latihan solat dan bacaan, displin harian mukmin bagi mendedahkan mereka dengan cara hidup islam disamping berjaya dibidang akademik.

 

Rumah Jalinan Kasih

Rumah Jalinan Kasih adalah rumah amal khusus untuk anak perempuan dibawah kategori anak yatim dan asnaf zakat. Dengan mengumpulkan mereka di dalam satu tempat memudahkan pihak pengurusan melihat dan menjaga kebajikan mereka. Akademik dan pendidikan agama amat dititikberat.

 

Mereka juga mempunyai jadual yang sama seperti anak-anak lelaki cuma mereka dipisahkan kediamannya memandangkan penempatan yang agak terhad ruangan dan untuk mengaja syariat. Jadual mereka setelah balik sekolah setelah solat dan makan ialah menghabiskan kerja sekolah bersama ustazah yang menjaganya. Kadang kala ada juga sukarelawan yang membantu melihat akademik dan pelajaran agama mereka sari kalangan guru sekolah dan ustazah.

 

Penekanan agama dan displin jadual hidup mukmin banyak membantu mereka menjadi insan yang lebih baik dan berakhlak. Sebagai anak-anak yang mendapat perhatian ibubapa disebabkan kesibukan dengan kerja untuk menampung kehidupan, dengan cara ini dapat membantu mereka menringankan beban kehidupan dengan anak-anak yang ramai.