• Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Harapan

    Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Harapan atau PETAH adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar dibawah Kerajaan yang memayungi 3 buah rumah kebajikan untuk anak-anak lelaki, anak perempauan dan remaja.

  • Rumah Amal Baiturrahman

    Baiturrahman mengumpulkan anak-anak yatim, asnaf zakat dan anak fakir miskin lelaki untuk diberikan penjagaan akademik dan agama secara sempurna. Ia dikumpulkan di sebuah rumah untuk memudahkan pihak pengurusan menjaganya.

  • Rumah Jalinan Kasih

    Rumah amal ini disediakan untuk kanak-kanak perempuan khusus bagi membantu memudahkan penjagaan dari segi pendidikan agama dan akademik dengan lebih selesa dan sempurna. Jadi bagi anak-anak yang terbiar disebabkan kemiskinan ini akan membantu mereka secara tidak langsung.

Baiturrahman

Baiturrahman adalah rumah amal khusus untuk anak-anak rendah dikalangan lelaki. Mereka diberikan penjagaan khusus terutama akademik dan didikan agama seperti fadhu ain, belajar mengaji Al Quran, pendidikan solat dan sebagainya. Dengan adanya penjagaan yang rapi memastikan anak-anak ini dijaga sepenuhnya.

Rumah Jalinan Kasih

Rumah Jalinan Kasih adalah rumah amal khusus untuk anak perempuan dibawah kategori anak yatim dan asnaf zakat. Dengan mengumpulkan mereka di dalam satu tempat memudahkan pihak pengurusan melihat dan menjaga kebajikan mereka. Akademik dan pendidikan agama amat dititikberat.

Profil PETAH

Persatuan Anak-Anak Harapan (PETAH) adalah sebuah pertubuhan yang menaungi tiga buah rumah amal bagi kanak-kanak malang dan kurang bernasib baik seperti fakir miskin, anak-anak yatim, OKU dan asnaf zakat. Ia ditubuhkan pada Ogos 2011 dan menaungi: RUMAH JALINAN KASIH, BAITURRAHMAN dan JANNATUL MAGHFIRAH.

Atas dasar kasih sayang yang dituntut oleh ALLAH di kalangan kita sesama manusia, anak-anak ini diasuh agar mereka kenal dan yakin dengan Tuhan serta menerima ketentuan-Nya. Kasih sayang diperlukan oleh semua insan. Justeru itu di rumah ini anak-anak ini cuba disuburkan roh, mental dan fizikal dengan kasih sayang yang tepat mengikut kehendak Tuhan. .

Antara pendidikan yang dititikberatkan ialah seperti fardhua ain sesuai dengan peringkat masing-masing seperti belajar solat dan bacaan yang betul, belajar mengaji Al Quran, jadual waktu dari mula bangun sehingga tidur sesuai dengan jadual hidup mukmin. Pembelajaran akdemik juga ditekankan supaya mereka mendapat pendidikan akademik yang sempurna. Dengan ada penjagaan sepenuh ini diharapkan akan menjadikan mereka anak yang berguna walaupun ibubapa ataupun penjaganya tidak mampu memberikan keselesaan pendidikan lantaran kesempitan hidup dan sibuk mencari nafkah bagi menampung kehidupan. . Selanjutnya

Galeri Gambar

Klik Disini untuk melihat aktiviti dan program yang diikuti sebahagian anak-anak dari rumah amal dibawah naungan Persatuan Kebajikan Anak-anak Harapan. Selanjutnya